Strona głównaHurtownia materiałów budowlanychInfolinia +48 22 756 30 79złóż zamówienie
Strona główna » Regulamin
znajdĄ produkt
 • Strona główna
 • O nas
 • Częste pytania
 • Transport
 • Regulamin
 • Zapytanie
 • Kontakt
 • Pomoc
 • PHU Janols
 • Hurtownia Materiałów
  Budowlanych i Wykończeniowych
 • 05-510 Konstancin - Jeziorna Chyliczki
  ul. Śniadeckich 1
 • Tel./fax: (0-22) 750-30-79
  Kom (0) 602-260-751,
  e-mail:
 • Godziny pracy: pn-pt 7 - 18, sob 7 - 14


Regulamin
Regulamin sklepu internetowego i strony www.janols.pl
 1. Strony transakcji
 2. Przedmioty transakcji
 3. Zamówienia
 4. Formy płatności
 5. Dostawy i Transport
 6. Reklamacje i gwarancje
 7. Paragony, faktury VAT
 8. Postanowienia końcowe
 1. Strony transakcji
  1. Nabywcą dokonującym zakupów w sklepie internetowym janols jest pełnoletnia osoba fizyczna lub prawna.
  2. Sprzedawcą dokonującym sprzedaży produktów zawartych w ofercie sklepu internetowego janols jest firma: P.H.U. Janols z siedzibą przy ul.Śniadeckich 1 Chyliczki, 05-510 Konstancin-Jeziorna, NIP 123-009-47-55
 2. Przedmioty transakcji
  1. Przedmiotami transakcji w sieci internetowej są produkty wymienione w ofercie, przedstawione na stronach sklepu internetowego Janols w chwili składania zamówienia.
  2. Wszystkie podane ceny wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
  3. Wszystkie produkty są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta lub datą przydatności.
  4. Oferowane przez nas produkty pochodzą od renomowanych producentów Polskich i Zagranicznych, a podane specyfikacje z materiałów są przez nich publikowane i opisane na produktach.
   Nazwy producentów i marki fabryczne należą do ich właścicieli i prezentowane są na stronach sklepu wyłącznie w celach informacyjnych.
  5. Niektóre z oferowanych produktów mogą być w danej chwili niedostępne, o czym zostaną Państwo poinformowani przez pracownika sklepu Janols.
  6. Ceny w sklepie internetowym mogą być nieaktualne lub często zmieniane, ze względu na szybkość zmian cen przez producentów. W celu informacji o zgodności cen należy skontaktować się z handlowcami wymienionymi w zakładce "kontakt". Gdy cena wzrasta bądĄ maleje a klient zamówił już towar, handlowiec niezwłocznie poinformuje go o zmianie.
  7. Oferta sklepu nie jest ofertą magazynową - tzn. nie wszystkie produkty są dostępne od ręki ale na zamówienie.
  8. Sprzedawca, pomimo dołożenia wszelkich starań nie może zagwarantować, że dane zamieszczone w systemie sklepu nie zawierają błędów, w szczególności z przyczyn wynikających z cytowania opisów dostarczanych przez producentów lub dystrybutorów towarów, które nie są podstawą do roszczeń. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z działem handlowym Firmy JANOLS.
  9. Ilość produktów objętych promocją w Sklepie jest ograniczona. Ich sprzedaż realizowana jest na podstawie kolejności zamówień aż do wyczerpania zapasów.
 3. Zamówienia
  1. Zamówienie można złożyć korzystając z formularza na stronie janols, pocztą elektroniczną, faksem, telefonicznie lub osobiście w siedzibie firmy janols. Zamówienia można składać przez 24 godziny na dobę, przez cały Rok
  2. Zamówienie potwierdzane jest pocztą elektroniczną, SMSem lub telefonicznie w ciągu 72 godzin roboczych.
  3. Zamieszczone na stronach sklepu ceny są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.
  4. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia w ciągu 5 dni roboczych z winy zamawiającego (np. błędny numer telefonu), zostanie ono anulowane i usunięte z zamówień.
  5. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza adresowego zamówienia i automatyczne przesłanie go do nas. Zgłoszenia wypełnione nieczytelnie, niekompletnie lub nieprawidłowo są nieważne.
  6. Złożenie zamówienia przez Nabywcę jest równoznaczne z upoważnieniem do wystawienia faktury, bez konieczności uzyskania jego podpisu, lub paragonu fiskalnego.
  7. W przypadku niektórych, mało popularnych towarów, materiałów itd. zamówienie zostanie zrealizowane po wpłacie uzgodnionej telefonicznie lub pocztą elektroniczną zaliczki.
  8. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Hurtownię dochodzi do zawarcia pomiędzy Janols i Nabywcą umowy sprzedaży towaru. Zastrzegamy sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości, tzn. np.: w których brakuje numeru telefonu lub adresu e-mail albo podejrzenie możliwości nie rozliczenia się. Są one niezbędne do potwierdzenia zamówienia.
  9. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia. Klient może wycofać złożone zamówienie telefonicznie tel. 022-750-30-79, lub e-mailem .
  10. Klient może anulować zamówienia w dowolnym momencie, nie dotyczy to jednak wyrobów które są ściągane na indywidualne zamówienie, a które są już w zaawansowanym etapie dostarczania np.: przesyłka kurierska, transport już wyjechał, produkcja danego asortymentu już się zaczęła.
  11. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądĄ wprowadzania w nich zmian.
 4. Formy płatności
  1. Gotówką, przy odbiorze towaru na budowie.
  2. Przelewem, zgodnie z podaną poniżej procedurą:
   1. hurtownia janols wystawia fakturę pro-forma na podstawie której Nabywca wykonuje przelew bankowy.
   2. z chwilą wpływu na konto Hurtowni janols płatności, towar zostaje dostarczony wraz z fakturą VAT lub faktura jest dostarczana listownie.
   3. zaliczka płatna z góry + pozostała część przy odbiorze: należność pobiera kierowca
   4. brak potwierdzenia przelewu - W sytuacji kiedy kolejne próby zapłaty przelewem są nieskuteczne, klient otrzymuje stosowną informację o zaistniałym problemie, z prośbą o kontakt z Biurem Obsługi Klienta, i zastrzeżeniem że realizacja zamówionych pozycji została wstrzymana do czasu wyjaśnienia sytuacji.
 5. Dostawy i Transport
  1. Na terenie Warszawy i okolic towar dostarczamy własnym transportem w cenie towaru (Transport Gratis).
  2. Dostawy odbywają się: Pon.- Piąt. od 8:00 do 18:00; Sobota: 7:00-14:00 lub w ustalonym terminie i godzinie np.; dostawa do Marketów, Galerii Handlowych, W nocy, itd.
  3. Czas realizacji dostawy (przesyłki) = czas kolejki do wysyłki + czas załadunku + czas dostawy.
  4. Termin dostawy jest ustalany indywidualnie do każdej budowy, ale nie dłuższy niż do 7 dni roboczych lub wspólnie ustalonym terminie. Wyjątek stanowią produkty, które są w danej chwili niedostępne. W takiej sytuacji Nabywca jest informowany przez pracownika Janols kiedy dany produkt będzie i zostanie dostarczony w zaproponowany terminie.
  5. Na terenie całej Polski Transport jest wynajmowany prze firmę Janols lub materiały są dostarczane przez fabrykę, dokładny koszt dostawy dla każdego produktu jest ustalany indywidualnie.
  6. Odbiór towaru lub przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem na dokumencie WZ, dowódzie dostawy albo na fakturze.Z chwilą pokwitowania na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem produktu, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
  7. Odbierając towar Nabywca ZOBOWIĄZANY JEST DO SPRAWDZENIA, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji w przypadku uszkodzenia w transporcie jest spisanie "Protokołu Reklamacji" z danymi kierowcy który dostarczył towar i podpisanie przez kierowcę Czytelnie.
 6. Reklamacje i gwarancje
  1. Każdy oferowany materiał posiada polską gwarancję producenta lub okres użytkowania.
  2. Reklamacje związane z działaniem sklepu internetowego należy składać na adres poczty elektronicznej:
  3. Zgodnie z ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Nabywca ma prawo odstąpić od zawartej umowy kupna towaru w sklepie janols bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany ani opakowanie nie zostało otwarte. W przypadku reklamacji niektórych materiałów konieczne jest zachowanie przez konsumenta oryginalnego opakowania, które nie może być w żaden sposób zniszczone lub naruszone. Zwracany towar należy dostarczyć do siedziby Sprzedawcy w komplecie: przedmiot, dowód zakupu, karta gwarancyjna. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania podpisanej faktury korygującej przez Nabywcę, na konto bankowe wskazane przez Nabywcę lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.
  4. W przypadku towarów wadliwych, uszkodzonych fabrycznie bądĄ niekompletnych gwarantujemy ich wymianę na towar wolny od wad, pod warunkiem zgłoszenia uszkodzenia w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki.
  5. Zamawiający ma prawo do wglądu w zawartość przesyłki w obecności kierowcy lub spedytora w celu sprawdzenia, czy nie nastąpiło uszkodzenie towaru w trakcie transportu. Klient po otrzymaniu przesyłki sprawdza stan przesyłki i zgodność z dokumentem przewozowym, kwitując jej odbiór. Pokwitowanie dotyczy ilości sztuk przesyłki według listu przewozowego oraz stanu jakościowego odebranej przesyłki. Wszelkie zastrzeżenia odnośnie stanu przesyłki oraz niezgodności z zamówieniem powinny być stwierdzone na piśmie, na liście przewozowym w obecności kuriera lub kierowcy.
  6. Reklamacje rozpatrywane są najpóĄniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez sklep informacji , w niektórych przypadkach reklamacja przebiega o wiele dłużej z przyczyn nie zależnych od sklepu a z długo trwających rozpatrywań przez producentów reklamacji.
  7. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar (materiał) uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania towaru), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru. Reklamacja powinna zawierać opis wady towaru oraz dzień powstania wady.
  8. W przypadku gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub prób otwierania nie należy odbierać towaru od kuriera tylko opisać o zaistniałej sytuacji i poinformować jak najszybciej sklep.
  9. W przypadku nie uzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy zamawiającego sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
  10. Zdjęcia znajdujące się przy opisach produktów, publikowane na stronach sklepu internetowego, nie zawsze dokładnie odwzorowują obraz poszczególnych produktów. Mają one na celu ogólne zorientowanie klienta co do niektórych wizualnych cech produktu. Różnica dostarczonego towaru i zdjęcia nie może być powodem zakwalifikowania towaru przez ZAMAWIAJĄCEGO jako niezgodnego z zamówieniem.
 7. Paragony, faktury VAT
  1. Do każdego zakupionego w hurtowni (sklepie) Janols towaru standardowo jest dołączana faktura VAT lub paragon.
  2. Nie ma możliwości wystawienia paragonu fiskalnego przy przelewie bankowym.
  3. W momencie składania zamówienia należy podać prawidłowe dane niezbędne do wystawiania faktury VAT. Nie ma możliwości zmiany danych Nabywcy na fakturze po jej wystawieniu.
  4. Przy wystawieniu paragonu istnieje możliwość zwrotu towaru do 7 dni ale nie dłużej, z podaniem przyczyny zwrotu.
 8. Postanowienia końcowe
  1. Akceptacja powyższego regulaminu jest warunkiem złożenia zamówienia.
  2. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
  3. Zawartość sklepu janols nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego. Informacje dotyczące materiałów prezentowanego na stronie sklepu janols są zgodne z danymi katalogowymi producentów. Sklep janols.pl zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów, gdyż sklep internetowy jest dopiero wdrażany wiec mogą się zdarzyć jakieś pomyłki lub niezgodność niektórych materiałów.
  4. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę Janols danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 poz.883 wraz ze zmianami. W myśl ustawy Nabywca ma prawo do żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.
  5. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.
  6. Klient dokonujący rezygnacji z zamówienia po otrzymaniu informacji o wysłaniu towaru, zobowiązany jest do pokrycia podwójnej opłaty za transport, która odpowiada kosztowi dostarczenia towaru do klienta, a następnie powrotu do sklepu janols.
  7. W sytuacjach spornych Nabywca ma prawo zwrócić się do Rzecznika Praw Konsumenta, Sądu Polubownego lub sądu powszechnego.
  8. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
  9. Ze względu na ciągłe zmiany cen nie istnieją stałe cenniki na niektóre materiały. Jeśli interesuje Cię cena lub cennik naszych produktów, skontaktuj się z nami, pisząc lub dzwoniąc.
  10. Zamówienie jest realizowane, o ile w fazie składania zamówienia, zamówione produkty są dostępne w magazynie lub u dostawców. Informacje o produktach dostępnych w sklepie internetowym nie mogą stanowić podstawy do roszczeń wobec JANOLS.
  11. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
  12. Rejestrując się do sklepu lub składając zamówienie Klient akceptuje powyższy regulamin i zgadza się na niego.
  13. W przypadku chęci zamówienia hurtowego, prosimy o kontakt na adres e-mail:
  14. Zastrzega się prawo zmiany niniejszego regulaminu. W takim wypadku na stronie sklepu zostaną opublikowane stosowne uaktualnienia.
  15. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy kontaktować się z Działem Handlowym JANOLS.

dotMateriały budowlanedotChemia budowlanadotMateriały izolacyjnedotNarzędzia i sprzęt budowlanydotArtykuły sanitarne, elektrycznedotInne materiały

© 2009 Janols.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone
O NASdotPOLITYKA PRYWATNOŚCIdotKONTAKT
OSTATNIA AKTUALIZACJA: 2019-02-11, ILOŚĆ PRODUKTÓW: 657